تاریخچه ای از CFT

در این مطلب قصد داریم تاریخچه از CFS خدمت مخاطبان فرمودا قرار دهیم ،کاربرد مقطع CFT در ۱۸۷۰ میلادی نیز بوده است . براساس اطلاعات در آغاز دهه جاری در کشور انگلیس ، در ساخت پایه پل ها از این روس و مکانیزم استفاده می شود . اولین تحقیقات کارخانه ای و سند شده درباره مقاطع CFT به زبان آلمانی نشر پیدا کرده است. اولین سند فنی در رابطه با پروفیل توخالی CFT در کشور توسعه یافته ژاپن در سال ۱۹۶۱ میلادینشر پیدا کرده است . در این مقاله عضو فشاری با مقطع فولادی دایرهای پرشده با بتن به کار رفته در دکل برق مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و در سال 1967 میلادی یکی آغازین مطالعات تحقیقات کارخانه ای کامل، شامل ستون ها و تیرهای فولادی - ستون های CFT توسط فورلانگ نشر شده است از دهه ۱۹۷۰ میلادی نتایج آزمایشگاهی نشان داده است که سازه های قاب خمشی شامل ستون های با پروفیل فولادی توخالی پر شده با بتن ، بسیار اثربخش تر از سیستم های فولادی و بتن مسلح رایج می باشد، در نتیجه این سیستم به صورت کامل در ساخت ساختمانهای متوسط و بلندمرتبه در ژاپن استفاده می شود پروژه ساخت نواحی مسکونی شهری جدید در قرن ۲۱" در سال ۱۹۸۵ میلادی توسط وزارتخانه ساز و ساخت کشور پیشرفته ژاپن تعریف گردید. پنج شرکت پیمانکاری عالی به همراه کارخانه تولید کننده مقاطع فولادی به عنوان مجریان این پروژه برگزیده شدند. این شرکتها با همکاری موسسه تحقیقات ساختمان وزارت ساخت ژاپن یک برنامه آزمایشگاهی پنج ساله، NUHP'، را در راستای این پروژه آغاز کردند که باعث ایجاد نقطه عطفی در روند تحقیق و بررسی مقاطع CFT شد. انجمن فناوریهای نواحی مسکونی شهر مدرن ، ANUHT'، در سال ۱۹۹۶ میلادی توسط شرکت کنندگان در پروژه NUHP تأسیس شد. این انجمن شامل بیش از ۱۰۰ شرکت فعال در مقوله ساخت سازه های با اعضا حائز مقاطع CFT بوده و مهار طرحهای سازهای، ثابت سازی در مساوی اثیر و تأیید ساخت ساختمان های با اعضا حائز مقاطع CFT کوتاهی تر از ۶۰ متر را برعهده دارد. علاوه بر تکاپو های نظارتی، انجمن اطلاعات پایه ای طراحی و تکنولوژی ساخت پروفیل فولادی CFT را نیز فراهم کرده و شرکتهای فعال در این مقوله را تعلیم میدهد و وانگهی در راستای گسترش تحقیق در گویه پروفیل فولادی CFT کوشش می کند. در بازه سالهای ۱۹۹۸ میلادی لغایت ۲۰۰۲ میلادی طراحی و ساخت ۱۷۵ سازه ساختمانی مشتمل بر ساختمان مسکونی، دفاتر اداری، همتافت های تجاری، بیمارستان و غیره با فناوری CFT تحت بازرسی این انجمن سپریدن شده است وزارت زمین، زیرساخت و حمل ونقل ۳ ژاپن نیز در سنه ۲۰۰۲ میلادی با تهیه نشریه شماره ۴۶۴ در مورد سازه هایی با پروفیل فولادی CFT براساس راهنماییها و نظرات انجمن تکنولوژی های نواحی مسکونی شهری جدید، در گویه تکنولوژی ساخت پروفیل فولادی فولادی پرشده با بتن تحولی ایجاد کرد و بدین ترتیب نظرات و رهنمود های موجود در رابطه با پروفیل فولادی CFT که قبل تر صرفا در کمر بستن شرکت های عضو ANUHT قرار داشت در دسترس عموم قرار گرفت. پروژه پژوهشی دیگری در سنه ۱۹۹۳ میلادی در رابطه با سازه های دارای اعضا با پروفیل فولادی مركب و مختلط، به عنوان پنجمین فاز از برنامه پژوهشی مشترک ژاپن و ایالات متحده در گویه زلزله، جهت تحقیق و رسیدگی بر روی ستون های با مقطع CFT به مدت پنج سنه ابتدا شد که دربرگیرنده مطالعات آزمایشگاهی، برپایی بانک اطلاعاتی و طراحی آزمایشی سازه ها بوده است. در این تحقیقات بیش از ۵۵۰ مثال باره آزمایش پیمان گرفته است که نتایج حاصل، تقسیم قابل توجهی از دستورکار های حال آماده در زمینه طراحی پروفیل فولادی CFT را فراهم نموده است علاوه بر این برنامه های سازمان یافته، مثال های متعددی از اعضا با پروفیل فولادی گوناگون CFT در پروژه های پژوهشی سپریدن شده در دانشگاهها و صنایع باره آزمایش پیمان گرفته است. تعداد زیادی از این مقالات تخصصی در نشست سالیانه بنیاد-نهاد-سازمان معماری ژاپن (۲AIJ) ارائه شده است. تعداد چکیده مقالات ارائه شده در اجلاس سالانه AIJ در گویه پروفیل فولادی CFT لغایت سنه ۱۹۸۶ میلادی کمتر از ۱۰ شماره در سال بوده است. ولی از سال ۱۹۸۷ میلادی (مصادف با تحقیقات انجام شده در پروژه NUHP)، به طور متوسط حدود ۳۰ درصد چکیده مقالات پهنه پروفیل فولادی درهم در این اجلاس به پروفیل فولادی CFT گزین کردن دارد. اولین ویرایش استاندارد AIJ برای سازه های دارای اعضا با پروفیل فولادی فولادی پرشده با بتن، در سنه ۱۹۶۷ میلادی منتشر شد که بر اساس تحقیقات اتمام شده در اوایل دهه شصت میلادی تعبيه شده بود. این استاندارد در سنه ۱۹۸۰ میلادی باره بازبینی پیمان گرفته و در سنه ۱۹۸۷ میلادی به عنوان بخشی از استاندارد AIJ برای سازه های حائز اعضا با پروفیل فولادی فولادی پر شده با بتن منتشر شده و ویرایش بعدی این استاندارد در سال ۲۰۰۱ مورد مرور پیمان گرفت. همچنین رهنمود نامه CFT برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ میلادی بدست AIJ منتشر شد تلاش های متعددی برای جمع آوری دیتا های آزمایشگاهی و چکیده نمودن نتایج اصلی آنها در رابطه با آزمایش بر روی ستون حائز مقطع درهم چهره گرفته است. اولین کوشش از این دست بدست کمیته تحقیقات استقامت سازه ها در سنه ۱۹۷۹ میلادی چهره پذیرفت. این کمیته مشخصات طراحی ستون های با پروفیل فولادی درهم را توصیه عدل که در فصل نخست مشخصات آیین نامه مجلس ساخت سازه های فولادی آمریکا در سال ۱۹۸۶ میلادی منتشر گردید. سه سنه پس دومین بانک اطلاعاتی بدست رویک و برگمن باهدف اشاعه و تنظیم مشخصات آیین نامه یورو کد ۴ در تقسیم ستون های با مقطع درهم جاسازی شد. پس از آن نیز فعالیتهای مفصل ای برای برپایی بانکهای اطلاعاتی جدید و به روزرسانی بانکهای اطلاعاتی پیشین، در رابطه با آزمایش ها سپریدن شده بر روی پروفیل فولادی CFT با لحاظ نمودن تنوع در اشکال مقطع، مقیاس تست و وانگهی کاربردهای ستون و با در عقیده اخذ انواع خرابیها صورت گرفته است یکی از جدیدترین بانک های اطلاعاتی در گویه ستون و تیرستون با مقطع CFT توسط گوده و به چهره برخط در سنه ۲۰۰۶ میلادی منتشر و در سال ۲۰۰۷ میلادی به روزرسانی شده است. این بانکهای اطلاعاتی خود شامل ۱۳ بانک اطلاعاتی است که به چهره خلاصه، نتایج آزمایش بر روی ۱۸۱۹ مثال CFT را ذکر می کند یکی از فرضیات مهم برای انتخاب جستار در هر تحقیق، دشواری های موجود در ادب کنونی است. برای دستیابی به این منظور پسینیان بانکهای اطلاعاتی جمع آوری شده نیز باهم ترکیب گشته و بانک اطلاعاتی یکپارچه ای را به هستی آوردند. در این بانک اطلاعاتی یکپارچه، اطلاعات تکراری و آزمایش های با تناقض قابل پروا حذف شده اند و واپسین ویرایش آن در سال ۲۰۰۹ شامل ۱۳۸۷ مقطع فولادی دایره ای پر شده با بتن، ۸۲۶ مقطع فولادی مستطیلی پر شده با بتن و ۲۶۷ مقطع فولادی محاط در بتن است. مطابق بررسی های چهره گرفته بر روی داده های این بانک اطلاعاتی، مجموعه بزرگواری از آزمایشات با پیمانه حقیقی گردآوری و تکمیل شده است. احد از اولین کاربرد های این بانک اطلاعاتی، بررسی کلی اعتبار ضوابط طراحی انجمن ساخت سازه های فولادی آمریکا ویرایش ۲۰۰۵ بود. این امر منجر به اعمال تغییراتی در مشخصات طراحی ستونهای درهم در ایالات متحده شد که موجب تطابق هرچه اغلب آن با مشخصات متناظر در یورو کد گردیده است

برخی از منابع :

کتاب مقاطع فولادی پر شده با بتن