مقاطع فولادی پر شده با  بتن (CFT) چیست؟

فرمودا به عنوان بزرگترین و اولین تولید کننده مقاطع فولادی تو خالی جهت پر کردن با بتن (CFT) ، قصد معرفی این محصول جدید و پرکاربرد را جهت آشنایی کاربران وب سایت و مشتریان فرمودا را دارد ، مقاطع فولادی تو پر شده با مواد بتنی که به اختصار CFT نامیده میشوند، گروهی از مقاطع مختلط هستند که از عملکرد مشترک فولاد در محیط و مواد بتن در بخش مرکزی برای باربری بهره می گیرند . در خیلی از کتب پر اعتبار از این مقاطع با عناوین دیگری مثل CFST' نیز نام برده شده اما در این مطلب ما از کلمه کلیدی CFT استفاده گردیده است. روش اصلی ساخت اینگونه پروفیل ها ، ترکیب بتن و فولاد باهدف به کار گیری توأمان مزیتهای هریک از این مواد و یا مصالح است. برآیند این ترکیب منجر به ایجاد ساخته هایی با ویژگی های عالی نسبت به سازه های قدیمی بتنی و فولادی شده است. فرمودا توانسه با به کارگیری این روش به عنوان اولین تولید کننده CFT , و بزرگترین تولید کننده CFT کار خود را با قدرت بیشتر ادامه دهد و مشتریان خود را در داخل و خارج از کشور ایران عزیز به سمت خود بیاورد .

پروفیل CFT کاربرد ستون های با مقطع فولادی پرشده با بتن (CFT) در ساختمان ها به ابتدای صده ی بیستم میلادی می باشد. در ابتدا برای حفاظت ستون های فولادی ساختمان در برابر آتش سوزی ، فولاد را با لایه نازکی از بتن می پوشاندند و نتیجه گیری این بود که در حوادث اینگونه ترکیب باعث استحکام بیشتر و در صورت تخریب سازه بر اثر عوامل طبیعی کمترین میزان خسارت را شامل می شد و وجود لایه نازک بتن باعث افزایش مقاومت پروفیل ستون می شد. به همین علت این پروفیل ها آغشه به لایه بتنی با رویکرد سازه ای در ساختمان ها به کار گرفته شدند و استفاده از آ« به دلیل کیفیت مناسب و استحکام و همچنین دیگر موارد افزایش یافت، بطوریکه می توانیم به جرات بگوییم که در این روزگار یکی از پروفیل های متداول در نقاط مختلف جهان از جمله آمریکا، اروپا ، آسیا بوده و در اسناد رسمی ساخت و ساز کشورهای جهان استفاده از این مقاطع توپر شده با بتن یا همان CFT اجباری و توصیه شده است . در زیر تصویری از هندسه ساختمانی یک مقطع  CFT  می بینید

CFT فرمودا ساختمان کلی

مقاطع CFT از نظر جنس و نوع مصالح به کار رفته برای آن به سه دسته تقسیم می شوند: پروفیل توخالی فولادی ادغام شده با بتن (CFT) پروفیل توخالی فولادی پر شده با بتن مسلح دارای الیاف (SFR- CFT) پروفیل توخالی فولادی پر شده با بتن مسلح دارای مقطع تقویتی (SR- CFT) پروفیل توخالی پر شده با بتن دارای مقطع فولادی به شکل دایره (CHS)، به شکل چهارگوش (SHS)، به شکل مستطیل (CHS) و شش وجه هستند. پروفیل توخالی دایره شکل بیشترین محصور شدگی را برای مواد بتنی داخل خود تأمین می کنند، با این وجود استفاده از قطعات پروفیل فولادی پرشده با بتن دارای مقاطع مربعی و مستطیلی به دلیل سهولت در طراحی اتصال تیر به ستون و دارا بودن مقاومت خم شدگی مناسب به صورت روزافزون در حال گسترش است. از سوی دیگر، حالت های متنوع دیگر مقاطع پرشده با بتن (CFT مانند مقاطع مستطیلی با دو صورت گرد و بیضی شکل هم به دلیل زیبایی و استحکام مورد توجه قرار می گیرند. شرکت تولیدی و بازارگانی فرمودا با اشاعه پیشرفت در مهندسی عمران و به دلیل کاربرد توامان از مزایای مصالح بتن و فولاد، ایده به کارگیری ستون های با محیط تو خالی را مطرح و پیاده سازی و به مرحله اجرا در آورد. بعد از توسعه کاربرد پروفیل توخالی پر شده با بتن در انواع اسکلت های ساختمانی و دیگر سازهای فولادی، نتایج تولید این نوع پروفیل منجر به شناخت مزیت های انبوه پروفیل CFT درهم گردید. مزیتهای سازه دارای ستونهای فولادی پر شده با بتن (CFT) در دو پهنه رفتار سازه ای و برتری های اقتصادی قابل رسیدگی است.تنها و بتنی تنها با ابعاد همانند حائز پایداری خمشی محوری و برشی بیشتر، شکل پذیری و ظرفیت فرسایش انرژی بالاتر و سختی محوری و جانبی بیشتر می باشد. از قابل پروا ترین ویژگیهای مقاطع فولادی پرشده با بتن نسبت به مقاطع فولادی دیگر فقط برای انواع طراحی رعشه ای و غیر لرزه ای، تعدیل در حدود دو تساوی نسبت مجاز پس به ضخامت به دلیل حضور هسته بتنی و نیمه شدن درازا موج کمانشی با پروا به شرایط سرحدی است. شفا عملکرد بتن به علت محصورشدگی و افزایش قابل توجه پایداری این نوع پروفیل (CFT) در برابر حریق از سایر مزیت های رفتاری این مقاطع است. از منظر اقتصادی، کاهش مصرف فولاد، کاهش ابعاد اسکلت و درنتیجه افزایش فضای مفید جهت پیاده سازی ، پایین آوردن یا عدم نیاز به پوشش ضد آتش سوزی برای ستونها، شفافیت کیفیت و کاهش زمان ساخت با استفاده از مقاطع HSS سبب صرفه جویی قابل توجه خرج ها می گردد. یکی از معضلات بنیادین مقاطع فولادی قوطی شکل به طور نمونه و به طور ویژه ای در ناحیه هایی دارای شرایط آب وهوایی نمدار خوردگی فولاد است که با ا روش پوشش های اخص در سطوح خارجی کنترل می گردد اما مشکل دشواری پیاده سازی و اجرا در سطوح درونی همچنان به قوت خود باقی مانده ست. از این جهت الزامات مشکل گیرانه ای درباره درزبندی مقاطع فولادی قوطی شکل ارائه شده است. در مقاطع فولادی پر شده با بتن به انگیزه حضور هسته بتنی، همگی سطح درونی مقطع با بتن پوشانیده شده و کاستی خوردگی سطوح درونی به طور کلی مرتفع گردیده است. تمامی مزیت های اعلام شده ، پروفیل فولادی پرشده با بتن (CFT)، را مناسب ترین انتخاب از میان تمامی انتخاب ها برای انواع سازه قرار می دهد. از این رو شرکت فرمودا در سال 1398 نسبت به راه اندازی خط تولید CFT اقدامات لازم را انجام داده است. در مطالب دیگر فرمودا قصد دارد به عنوان بزرگترین تولید کننده پروفیل فولادی و مقاطع فولادی پر شده با بتن CFT صورت حرفه ای تر در باره CFT توضیحات و روش ها علمی و عملی را در اخیار مخاطبان فرمودا قرار دهد از توجه شما بسیار سپاسگزارم

برخی از منابع :

کتاب مقاطع فولادی پر شده با بتن