کاربرد هندریل فولادی طرح دار


هندریل یا این که دست آویز یا این که دستگیره یک پروفیل افقی یا این که شیبدار میباشد که می شود به برای محل تکیه دادن و راهنما از آن بهره مند شد.
گارد یا این که حفاظ تشکیل‌شده از یک یا این که تیم ای از مصالح ساختمانی میباشد که جهت حفاظت از سقوط در جوار حاشیه های آزاد سطح های مرتفع که محل عبور و مرور است نصب میشود.
در بازنویسی  آخر از مبحاث قوانین ملی ساختمان   لازمات همگانی ساختمان - مقررات مرتبط با دست آویز ها ، نرده‌ها و میله‌های دستگرد به شرح تحت آمده میباشد:
Mirshrshad Ghaderian
1400/06/13
پروفیل طرح دار هندریل یا پروفیل طرح دار گارد چه میباشد؟


هندریل یا این که دست آویز یا این که دستگیره یک پروفیل افقی یا این که شیبدار میباشد که می شود به برای محل تکیه دادن و راهنما از آن بهره مند شد.

گارد یا این که حفاظ تشکیل‌شده از یک یا این که تیم ای از مصالح ساختمانی میباشد که جهت حفاظت از سقوط در جوار حاشیه های آزاد سطح های مرتفع که محل عبور و مرور است نصب میشود.

در بازنویسی  آخر از مبحاث قوانین ملی ساختمان   لازمات همگانی ساختمانمقررات مرتبط با دست آویز ها ، نرده‌ها و میله‌های دستگرد به شرح تحت آمده میباشد:

جان پناه و  میله حفاظ:
طول دست آویز ها يا جان پناه که معمولا از سطح محیط يا بام در دسـترس، بايـد حـداقل 1/20 متر و از کناره ی پلکان يا سطح شيبدار دست کم 0/80 متر باشد.
مسافت خالي بين دو میله عمودي دست آویز و  یا همان جان پناه نبايد بيشتر از 0/21 متـر باشـد.
اگر نرده هاي تزئينی وجود داشته باشد ، نبايد از هيچ بخش آن كره اي به قطر بيش از 0/10 متر رد شود .در صورتیکه از میله های افقی به کار گرفته شود پباده سازی دست آویز بايد به نحوی باشد كه از بازی کردن کودکان به صورت پریدن و بالا رفتن از آن  و یا شرایط سـقوط آن‌ها با  مواردی در نظر گرفته شود زیرا قوس داخلي يا هلالی برگشته، جلوگيريی به عمل آورد.
به کارگیری از شيشه محم و غير ريزنده در  دست آویز ها و  همچنین جان پناه ها داراي شيشه بـه هر طول و عرض و اندازه، حیاتی میباشد.

تعریف پروفیل هندریل فولادی  
پروفیل های هندریل های فولادی  اکثرا در راهرو ها ، حفاظ های  با جنس طلق یا شیشه نشکن و راه پله ها و  مکان های عمومی و حفاظ پاساژ ها چشم می خورد  و مورد ها به کار گیری فرآوانی داراست . در بیشتر بالکن ها ، فروشگاه ها و برای حفاظت و یا این که گهگاه برای زیبایی بخشیدن به فضا از نرده آلومینیومی به کار گیری میکنند.

پروفیل هدریل طرح دار فرمودا یکی از پر استفاده ترین هندریل های موجود بازار است ،هندریل های فولادی از پر استفاده ترین کادر های شیشه و به جهت  گیره و حفظ کننده شیشه نقش دارند  .

میله  هندریل فولادی از یراق آلات فولاد برای اتصالات خوب و پروفیل  آهنی ایجاد شده است. اتصال این نرده های  فولادی علاوه بر ساخت و ساز امنیت برای فضاهای گشوده مثل راه و روش پلکان و بالکن و بقیه فضاهای اینچنینی ، زیبایی خاصی نیز به دور و بر می‌بخشند.

علت و فواید به کارگیری از هندریل های فولادی 
نرده های فولادی از دیگر میله ها بسیار نادر وزن خیس میباشند و این سبکی به یک مزیت برای آن‌ها تبدیل شد‌ه‌است. هندرییل فولادی یکی از مستخ=حم ترزین و مدرن تریت انواع هندریل می باشد ، پیشتر  هندریل آلومینیومی در بازار یافت می شد اما به تلاش کارکنان فرمودا امروزه انواع پروفیل های طرح دار و همچنین هندریل فولادی طرح دار به شدت در بازار یافت می شو د ، تنوع بسیار بالایی در رنگ پذیری و صورت دهی دارا هستند

هندریل فولادی فرمودا از حیث تزیینی قابلیت و امکان  جابه جایی بیشتری نسبت به سایر میله ها دیگر نظیر فولادی های فلزی داراست.

قابل بازیافت بوده و به افراد و محیط صدمه  نخواهد زد

نصب سهل یکی‌از ویژگی هایی می باشد  میباشد که پروفیل  هندریل طرح دار   اکثریت مردم و جوشکاران و آهنگران را برای به کار گیری از  پروفیل هندریل طرح دار فرمودا  راغب میکند.

نرده های هندریل :
طول ميله هاي هندریل  كه از ابتدای پلکان و يا سطح كف کل گردیده قوس رویه اندازه گيـری ميشود، بايد 0/85 متر باشد. اين طول در مجموع ارتفاع نرده های ی دست آویز  بايد به طور متعادل  دارای امتداد شود.
 
سطحی از نرده دست آویز كه با دست لمس ميشود بايد پيوسته و صافت و متعادل باشـد و به وسيلة هيچ  ابزاری يا عنصری انقطاع نشود.
پایان ميله دست پآویز  هم بایستی به سمت يك ديوار، حفاظ يا سطح عبور و مرور چرخانده يـا خـم گردد  تا ميله هاي هندریل  خيز همسایه پلكان يا شيب خط مش امتداد داشته باشد، تا از  زخمی کردن و یا برخورد با اشیا  يا البسه اشخاص به ميله هاي دست آویز جلوگيری گردد.
در جايي كه نرده پروفیل دست آویز بـين خيزهاي کنار هم  پيوسته نباشد ، بايد دست کم 0/28متر به شکل افقـي از لبـه هـای اول و  پایان  شيب راه و از بالاترين پيشاني پلکان  ادامه پیدا کند . در پلکان ها، ميلـه هندریل بايـد از سـمت پـايين شيب آن به طول  عمق يك كف پلکان پس از پائين ترين  مکان پلکان ادامه پیدا کند .
نرده  هندریل با دوران دايره بايد داراي قطر خارجي بين 37 تا 42 ميليمتـر  شود ، غیر از این پروفیل  ميله بايد کاربرد به چنگ آوردن ميله هندریل را به اندازه مساوی آن مهیا سازددر صورتی پروفیل نرده هندریل هندریل دايره اي نيست، اندازه محيطي آن بايد دستکم 100 و حداكثر 160 ميليمتـر و حداكثر اندازه قطر آن 57 ميليمتر باشدکناره هاي ميله هندریل بايد با شعاع دست‌کم 2/5 ميلـيمتـر گرد گردیده باشند.
مسافت آزاد ميان يك ميله هندریل  و ديوار يا سطح ديگر بايد دست کم 40 ميلـيمتـر باشد.
ميله هندریل و ديوار يا هر سطح ديگر همسایه آن بايد عاري از هر جهت جسم تيز يـا غیر قابل  باشند.